DNV-Gødstrup er med i kampagnen mod snubleulykker.

06.01.2017

"Tænk over dit næste skridt" lyder det gode råd fra Arbejdstilsynet i en kampagne, der gerne skal minimere de såkaldte snubleulykker på arbejdspladsen. Kampagnen blev skudt i gang i går torsdag d. 5. januar og løber til 30. januar.

DNV-Gødstrup deltager aktivt i kampagnen "Stop snubleulykker", fortæller arbejdsmiljøkonsulent Tanja Andersen fra Hospitalsenheden Vest. Der er planlagt et forløb med plakater på byggepladsen i Gødstrup og i skurbyens kantine. Desuden vil der være informationer på infoskærmen i skurbyen. Som afslutning på kampagnen er der præmie til det hold, der har  arbejdet bedst med at forebygge snubleulykker og sørget for gode og sikre adgangsveje til byggefeltet.  

I perioden er der planlagt runderinger på byggepladsen med bygherre og byggeledelse, hvor fokus specielt vil være på adgangsveje.

Snubleulykker fylder alt for meget i ulykkesstatistikken. Faktisk kommer ca. 1600 personer hvert år alvorligt til skade på arbejdspladsen, fordi de falder, glider eller snubler.

Ulykkerne er ofte banale, men konsekvenserne for den enkelte er alvorlige. Mere end hver femte arbejdsulykke er i kategorien snubleulykker, viser en ny opgørelse, som Arbejdstilsynet har foretaget. Årsagerne til snubleulykkerne er mange; f. eks rod på gulvet, dårlig belysning, glatte adgangsveje med mere.

Snubleulykkerne ender ofte med mere end tre ugers fravær og varige mén. De alvorlige snubleulykker resulterer typisk i brækkede arme og ben, kraftige forstuvninger og i nogle tilfælde skader på hovedet – eksempelvis kraniebrud.

Det er på den baggrund, at Arbejdstilsynet nu sætter særligt fokus på området. Både via tilsyn og gennem kommunikationskampagnen ”Stop snubleulykker”, der skal hjælpe virksomheder og medarbejdere til at forebygge de mange alvorlige snubleulykker.

Gode råd, der forebygger snubleulykker, er:

  • Indretning og planlægning
  • Vedligehold gulve, trapper og udendørs arealer
  • Sørg for god belysning på gangveje
  • Lav et beredskab ift. vinterglatføre
  • Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf sækkevogne
  • Ryd op. Hold gulve, hvor der færdes og arbejdes, fri for genstande
  • Tør straks op, hvis du spilder fx væske på gulvet
  • Løb ikke på arbejdspladsen – især ikke på trapper.