I midten af september står 6.340 kvm solceller klar i Energiparken i Gødstrup. (Foto: Colorbox)

26.04.2017 

6.340 kvm solceller står efter planen klar til at udnytte septembers sol til gavn for hospitalsbyggeriet i Gødstrup.

Solcellerne skal etableres på et ca. 24.000 kvm stort  område i den nordlige del af byggepladsen.  I denne uge var der opstartsmøde med Viasol, der er entreprenør på opgaven i Energiparken i Gødstrup, og i løbet af kort tid går arbejdet i gang.

Energiparken skal være med til at sikre, at hele hospitalsbyggeriet lever op til Bygningsklasse 2020. For at det kan ske kræves en egenproduktion af ca. 954.00 kWh/år (kilo watt timer pr. år.) I kroner og øre svarer det til en årlig gevinst på godt 1,5 mio. kroner.

Grunden, hvor Energiparken opføres, er købt af Vejdirektoratet, og det samlede budget for Energiparken er på knap 16 mio.kroner.

De 6.340 kvm solceller skal placeres i lige rækker med en maksimal højde på 2,5 meter, som lokalplanforslaget for området kræver. Derudover afgrænses energiparken af et levende hegn, der skal sikre minimale visuelle forstyrrelser for omgivelserne.