Energiparken får sin plads lige ved siden af DNV-Gødstrup. Rækken af små pyramidelignende jordbunker på billedet blev lavet af gravemaskiner i forbindelse med arkæologiske undersøgelser på grunden. (Foto: Charlotte Ranneries/Kommunikation.)

 

Ambitionsniveauet for at opnå en bæredygtig løsning i den planlagte energipark tæt ved DNV-Gødstrup er højt.

28. september 2016


Det er baggrunden for et projektforslag om etablering af en energipark, hvor 6.340 kvm solceller vil give en årlig el-produktion til det kommende hospital på 954.000 kwh svarende til en årlig gevinst på godt 1.5 mio. kr.


Projektforslaget er udarbejdet, så det kan sikre Bygningsklasse 2020. For at det kan blive en realitet kræves netop en egenproduktion af el.

Godkendt i Regionsrådet

Regionsrådet i Region Midtjylland godkendte på sit møde onsdag d. 28. september et projektforslag for energiparken med et samlet budget på knap 16. mio. kroner.

Grunden, hvor energiparken skal opføres, ejes af Vejdirektoratet. Hospitalsenheden Vest har endnu ikke truffet aftale om køb af grunden, men der foreligger en forhåndsgodkendelse, så købet vil sandsynligvis ske i den nærmeste fremtid. Lokalplanen for området er allerede godkendt af Herning Kommune, og der er foretaget arkæologiske undersøgelser på grunden.


De 6.340 kvm solceller skal placeres i lige rækker med en maksimal højde på 2,5 meter, som lokalplanforslaget for området kræver. Derudover afgrænses energiparken af et levende hegn, der skal sikre minimale visuelle forstyrrelser for omgivelserne.


Energiparken forventes at stå klar sommeren 2017.

For yderlige informationer er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 24470234