Nyt Hospital Nordsjælland har overtaget mange af skillevæggene fra Innovationsstalden. (Fotos: Emil Steen Sanggaard.) 

Innovationsstalden i Gødstrup har siden 2012 været et levende værksted, hvor der i praktiske detaljer er arbejdet med at skabe grobund for fælles kultur og fælles fremtid i DNV-Gødstrup.

26. oktober 2016

Stalden har været et studie i samarbejde på tværs af fagligheder, men nu er det snart slut for Innovationsstalden.

En tilkørselsvej til den kommende motorvej kommer planmæssigt på tværs, og Innovationsstalden lukker derfor ned kort efter nytår.

Skillevægge til Hillerød

Inden stalden fysisk forsvinder fra landkortet får andre glæde af noget af staldens indbo. Mange meter skillevægge har været en grundstamme i arbejdet i stalden, og de holder nu flyttedag. Nyt Hospital Nordsjælland har hørt om arbejdet i Innovationsstalden, og de har nu overtaget ca. 30 meter skillevæg.

Projektleder Rie Maktabi fra Nyt Hospital Nordsjælland fortæller om samarbejdet med Hospitalsenheden Vest og DNV's Projektsekretariat.

"Vi har kigget meget i "Gødstrups retning" og specielt hentet inspiration fra Hospitalsenheden Vests interaktive fødestue.

"Vi er meget glade for, at vi har kunnet overtage nogle af væggene, og at de derved får et længere liv. Test af rum i 1:1 er meget vigtigt i forhold til forståelsen af rummene og deres indretning både for personale og patienter, siger Rie Maktabi.

Skillevæggene fra Gødstrup har lige gjort gavn i en workshop, hvor Nyt Hospital Nordsjælland byggede en fødestue med anvendelse af netop skillevæggene. 

Skillevæggene har tjent os godt i Gødstrup og i Innovationsstalden, hvor afprøvning af ideer i forhold til arbejdsopgaver, logistik, rumstørrelse og geometri har fundet sted.

Straks i det nye år forsvinder Innovationsstalden i Gødstrup

Det er også i stalden, at de mange meter skillevægge og flamingo-firkanter er flyttet rundt med i arbejdet med at sikre en god arealudnyttelse og en god effektiv opgaveløsning, når det store nye hospital i Gødstrup i starten af 2020 er klar til de første patienter.

Men, som nævnt står Innovationsstalden bogstaveligt talt snart ved en skillevej - skillevæggene, derimod, er allerede landet i Hillerød.