Skiftende arbejdsstillinger og rotation gavner arbejdsmiljøet. Foto: Mark Cowper Dyer, Kommunikation 

Et sjak på 4-5 mand fra firmaet Eiler Thomsen Alufacader A/S er for tiden ved at montere facader på den store hospitalsbyggeplads i Gødstrup.

3. maj 2016

En sådan opgave har indbygget i sig en række rutiner, og disse rutiner og faste gøremål har gruppen fundet på at dele imellem sig. Forstået på den måde, at alle skiftes og roterer i de forskellige arbejdsopgaver.

"Med rotation i arbejdsopgaver får alle en forståelse for, hvad vi laver, fortæller arbejdsmand Dion Pedersen. Det højner kvaliteten og skaber en god afveksling i arbejdsstillinger."

Kort sagt er det en rigtig god og konstruktiv ide, som fire mand fra Eiler Thomson Alufacader A/S har modtaget hæder for.

Fornylig fik Kristian Truelsen, Rene Madsen, Johnny Knakkergaard og Dion Pedersen et diplom "For en særlig handling der har medført en konkret forbedring af arbejdet og arbejdsmiljøet under opførelse af DNV-Gødstrup".

Diplomet er indstiftet af Fagligt Fælles Forbund, Region Midtjylland og Dansk Byggeri.