15.01.2016

En lang række udbud og entrepriser på byggepladsen blev udsendt kort før årsskiftet. Det indvarsler en travl og spændende periode på den store hospitalsbyggeplads DNV-Gødstrup.

Udbuddene for Etape 1, omhandler: Aptering, installationer, sprinkling, trykluft, vacuum, medicinske gasser og ilt, bygningsautomation og sikringsanlæg, IT-netværk, patientkaldeanlæg, akutkald og overfaldsalarm, elevatorer, sengestuepaneler, kompressorkøleanlæg, UPS-anlæg, generatoranlæg og sikkerhedsbelysning.

For Etape 3 drejer det sig om entrepriser til Servicebyen og teknikhuset: Råhusentreprisen, ventilationsentreprisen, tømrer-snedkerentreprisen, gulvbelægningsentreprisen og el-entreprisen.

Se listen over aktuelle udbud og planlagte indkøb omfattet af annonceringspligten her.