Med sine 4.200 kvm solceller er sørget for, at det kommende hospital i Gødstrup får en grøn profil.

3. februar 2016

Energiparken etableres i løbet af 2016, og solcellerne, der placeres på jorden i udkanten af energiparken, vil give et rigtig godt bidrag til den elforsyning et stort hospital skal bruge.

Ingen vindmøller

Tidligere var det planen, at 2 husstandsvindmøller skulle bidrage til den grønne energi, men den ide er nu droppet. Herning Kommunes byplanudvalg har netop givet afslag på regionens ønske om at supplere den eksisterende vindmølle med endnu en af samme slags.

Om den beslutning siger projektchef i DNV-Gødstrup, Michael Hyllegaard:

”Vi kan bare konvertere møllen til nogle flere solceller. De fylder lidt mere end en mølle, men de kan godt være på det samme areal, med henvisning til, at byplanudvalget ikke har nogen indvendinger mod solcellerne.”

At energiparken kan etableres midt i byggefasen gør, at det bliver muligt at supplere byggepladsen med vedvarende energi – og dermed reducere omkostningerne til el i byggeperioden.

For at opfylde energikravene jævnfør bygningsreglementet og kravene til Bygningsklasse 2020 skal der årligt produceres ca. 700.000 kwh via vedvarende energikilder som solceller og vindmøller. Produktionen af kwh ventes at kunne give det færdige hospital en årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr.

Bæredygtig byggeplads

Energiparken i  Gødstrup  bakker op om Regionens Lokal Agenda 21 handlingsplan, der netop stiller krav om at anvende vedvarende energikilder, både til bygningsdrift og til byggepladser. Ligeledes er DNV nævnt i Agendaen som en bæredygtig byggeplads, hvilket energiparken vil komme til at medvirke til.

Herning Kommune er klar til at igangsætte planlægningen af energiparken i form af en lokalplan. Lokalplanen forventes vedtaget i april 2016, og senere samme år forventes energiparken at stå klar.