Screenshot: Kommunikation

20.12.2016

Dronen har igen været på tur over byggeriet i Gødstrup, som efterhånden begynder at ligne et hospital

Dronens skarpe linse har i løbet af 2016 flere gange dokumenteret fremdriften på den store hospitalsbyggeplads DNV-Gødstrup. Vi begyndte året på 3. etage på den nordlige del af Etape 1 og slutter året samme sted på allerøverste og 6. etage.

Tusindvis af rød-brune teglsten fra Helligsøe Tegl er nu muret på plads og giver byggeriet kant og kulør. Konturerne af det færdige hospital tegner sig kort sagt.

I løbet af året er mandskabsstyrken øget markant. Fra at ligge ret konstant på ca. 150 personer, er der nu snart omkring 500 håndværkere i sving. Det er resultatet af, at der i efteråret blev indgået kontrakter for i alt 600 mio. kr. for installationer, specialinstallationer og indvendig indretning af de i alt 98.000 kvm. hospital, der indgår i 1. Etape af byggeriet i Gødstrup.

Indendørs arbejde

Meget af arbejdet er nu også rykket indenfor, og bl.a. er der fuld aktivitet i den bygning, der skal huse Røntgenafdelingen. De mange nye håndværkere, der har – eller får - deres gang på byggepladsen, er gulvlæggere, malere, tømrere, elektrikere, VVS-folk med flere.

Arbejdet på Råhuset i den sydlige del (60.000 kvm.) forventes afsluttet til foråret, og det samme er arbejdet på den del af den nye motorvej, der forbinder DNV-Gødstrup med det øvrige vejnet. Den resterende del af motorvejen mellem Holstebro og Herning færdiggøres i 2018.

Åbningen af de ti kilometer motorvej, der løber mellem Snejbjerg og Sinding, markeres søndag d. 28. maj 2017.

Servicebyen rejser sig

Servicebyen i den sydlige del af byggepladsen er ligeledes ved at rejse sig. Service- og teknikbyen bliver med sine ca. 7.300 kvm. et centralt omdrejningspunkt for hospitalet. Det er her, apoteket får plads sammen med sterilcentral, køkken, varemodtagelse og affald/linnedsug central.

Lidt nord for byggepladsen er det indledende arbejde med Energiparken gjort med arkæologiske undersøgelser foretaget af Herning Museum.

Energiparken med sine planlagte 4.200 kvm. solceller sørger for, at det kommende hospital får en grøn profil. Energiparken forventes at stå klar i løbet af 2017.

Farvel til Innovationsstalden

Dronens overflyvning dokumenterer også et farvel til en central bygning klos op ad byggepladsen – nemlig Innovationsstalden.

Siden 2012 har Innovationsstalden været et levende værksted, hvor der i praktiske detaljer er arbejdet med at skabe grobund for fælles kultur og fælles fremtid i DNV-Gødstrup.

Stalden har været et studie i samarbejde på tværs af fagligheder, men nu er det snart slut for Innovationsstalden. En tilkørselsvej til den kommende motorvej kommer planmæssigt på tværs, og Innovationsstalden rives derfor ned kort efter nytår.

DNV-Gødstrup december 2016

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.