Diplomvinderne flankeret af ambassadørgruppen, der hver måned præmierer en god ide. Foto: Kommunikation.

24.08.2016 

Sikkerhedsleder Thomas B. Eriksen fra Max Bögl så tilfældigt på en af sine ture rundt på byggepladsen  i Gødstrup en rigtig smart og innovativ løsning, der er med til at forbedre arbejdsmiljøet.

Ideen kom fra to medarbejdere fra OK Skandinavien. Helt på eget initiativ havde de i forbindelse med arbejdet med udsparing i dæk lavet et rækværk samt støbeform til slidlag så tidligt i processen, at der for det første spares en arbejdsgang  - og ikke mindst undgås faldulykker i forbindelse med arbejdet.

Ideen er ligetil, og de to håndværkere gjorde ikke noget stort væsen ud af deres initiativ. De lavede det bare. Men, fakta er, at der allerede nu er lavet det samme andre steder på den store hospitalsbyggeplads.  En sådan form for forudseenhed er guld værd for en stor arbejdsplads og er med til at påvirke ulykkesstatistikken positivt.

 

Sådan ser den innovative løsning ud.

I juni blev det markeret, at der var gået 100 dage uden ulykker på byggepladsen, og den gode tendens fortsætter heldigvis. Forleden rundede vi 150 dage helt uden ulykker. Siden byggeriets start er der noteret i alt 10 arbejdsulykker. Arbejdsulykker, der omhandler både klemte ben, knæskader, støv i øjet og en brækket fod. Senest noterede arbejdsulykke var en hudafskrabning.

At der konstant er fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed vidner Jan Juszczaks og Marek Murawskis  innovative  ide  med rækværket  i forbindelse med udsparing  om.

Sikkerhedsleder Thomas B. Eriksen så de to håndværkeres initiativ,  og forleden  var der diplom til de to håndværkere ”For en særlig handling, der har medført en konkret forbedring af arbejdet og arbejdsmiljøet under opførelse af DNV-Gødstrup”.

Hver måned får en god ide skulderklap og diplom af Region Midtjylland, Dansk Byggeri og Bambus (Byggeriets arbejdsmiljøbus).