Foto: Mark Cowper Dyer, Kommunikation.

26.04.2016

Øjebliksbilledet ultimo april fortæller om en arbejdsplads, hvor tidsplanen følges. Sikkert og målrettet skrider DNV-Gødstrup fremad og opad.

På nordsiden af 1. etape er byggeriet nu på øverste og 6. etage. Hovedparten af råhuset er ved at være færdigt, og facadearbejderne er godt i gang, fortæller byggeteknisk koordinator Finn Brødbæk fra DNV-Gødstrups Projektsekretariat.

Farven rødbrun er allerede markant og tydelig på en del af facaderne på det store hospitalsbyggeri i Gødstrup. Murerne har været i sving med murerskeen en god måneds tid, og når de er helt færdige på området, er der brugt i alt 1.750.000 sten fra Egernsund Tegl.


Foto: Mark Cowper Dyer, Kommunikation.

De 1.750.000 teglsten svarer til et areal på 27.736 m2 eller 43 fodboldbaner. Stenene ville, hvis de blev lagt skulder ved skulder, dække en distance på ca. 400 kilometer svarende til en tur fra Gødstrup til Hamborg.

Glas/vinduer vil ankomme til byggepladsen i juni, og der skal bruges i alt 13.580 m2.

Hele Norddelen af 1. etape vil med sine i alt 40.000 m2 stå færdig til efteråret. Til sammenligning er byggeriets samlede antal m2 ca. 140.000.

7 kraner svinger p.t. planmæssigt på pladsen, og i den sydlige del af området går arbejdet med pæleramning til Servicebyen i gang i denne uge.