Den kommende Energipark kommer til at ligge nordvest for byggepladsen. Foto: Mark Cowper Dyer

Lidt nordvest og lige ved siden af den travle byggeplads i Gødstrup ligger et areal på ca. halvanden hektar og venter på at slippe energien løs. Arealet ejes af Vejdirektoratet, der er positivt indstillet på at sælge området til DNV-Gødstrup.

16. september 2015 

På arealet er det planen at etablere grønne energikilder til det kommende store hospital. Med et areal på ca. 145.000  kvm., svarende til ca. 21 fodboldbaner, kommer Det Nye hospital i Vest til at bruge rigtig meget energi. For selvom der bygges efter BR2020 kravene, er driften af et hospital stadig meget energitung.

Supplement til elforsyningen

Energiparken vil i hospitalets driftsperiode være et betydeligt supplement til elforsyningen. Store elforbrugere er skannere, strålekanoner og ventilation. At energiparken bliver opført så tidligt som muligt i byggefasen, gør det muligt både at supplere byggepladsen med vedvarende energi – og dermed reducere byggeomkostningerne til el i byggeperioden.

På vej til behandling i Regionsrådet

Etablering og planlægning af den kommende Energipark DNV-Gødstrup, som Hospitalsudvalget i Region Midtjylland lige har sendt videre til endelig behandling i Regionsrådet, bliver en vigtig del af det kommende hospitals grønne profil med sin kombination af solceller og 2 husstandsvindmøller.

Lavt energiforbrug – lille miljøbelastning

- I planlægningen af Det Nye Hospital i Vest har vi arbejdet på at sikre et lavt energiforbrug og en lille miljøbelastning. Vi har gjort en stor indsats for at bruge vedvarende energi i byggeriet, og vi arbejder også på at sikre, at det færdige hospital kan få grøn energi, fortæller projektleder, ingeniør Thomas Jørgensen fra DNV-Gødstrup.

 For at opfylde energikravene jævnfør bygningsreglementet skal der årligt produceres ca. 700.000 kwh via vedvarende energikilder som solceller og vindmøller.

Lokalplan i 2016

Herning Kommune er klar til at igangsætte planlægningen af Energipark DNV-Gødstrup for området til energiformål i form af lokalplan. Lokalplanen forventes vedtaget i april 2016, og senere samme år forventes energiparken at stå klar.

Grundvandkøling – bæredygtig løsning

Udover sol og vind se det nu ud til, at der også vil kunne produceres kølevand via 8 grader varmt grundvand, der gemmer sig 120 meter under byggepladsen i Gødstrup. Grundvandskøl har vist sig at være den mest bæredygtige løsning, der skal supplere hospitalets samlede køleløsning.

Tidligere på året blev der prøveboret på pladsen, fortæller teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard fra DNV-Gødstrups projektsekretariat. Med prøveboringerne blev vi klogere på, hvor stor vandkapaciteten er. Ud fra denne prøveboring er det muligt at vurdere omfanget og kapaciteten af et grundvandskøleanlæg.