Arkitekt Martin Roald Poulsen fra SMAK Arcitects taler på Kick-off mødet

Foto: Mark Cowper Dyer

25. august 2015


Så er brugerprocessen  for det kommende nye Gødstrup psykiatri sparket godt i gang. Tidligt tirsdag morgen d. 25. august mødtes alle de koordinerende kræfter fra rådgivergruppen med nøglepersoner fra DNV-Gødstrups projektsekretariat samt de specielt udpegede repræsentanter fra psykiatrien til et kick-off møde i auditoriet på sygehuset i Herning

Det blev rigtig godt møde, fortæller projektleder Randi Nedergaard-Hansen, der har det daglige ansvar for Etape 2 Psykiatrien. Deltagerne fik bl.a. et oplæg fra arkitekt Martin Roald Poulsen fra  SMAK Arcitects, der leder processen med brugerinddragelsen.


Første spadestik er sat til 1. juni 2017

Selve den fysiske del af byggeriet ligger dog stadig et stykke ude i horisonten. 1. juni 2017 er den planlagte dato for første spadestik på det 15.000 kvm store areal i Gødstrup.

Inden da skal 6 nedsatte grupper arbejde med fællesfunktioner/fællesarealer, stationære funktioner, ambulante funktioner + kontorer, tværgående teknik og logistik, brand og sikring samt gårdrum og landskaber.  

Processen med brugerinddragelse forventes afsluttet i oktober og endelig aflevering af byggeprogram og dispositionsforslag er sat til d. 14. januar 2016.