5. maj 2015

Et hospital skal bruge ca. tre gange så meget køl som varm for at leve op til indeklimakrav og køling af forskellig teknisk udstyr

Det bliver derfor rigtig spændende, hvor meget 8 grader varmt grundvand, der egentlig gemmer sig ca. 120 meter under byggepladsen i Gødstrup? 

Grundvandkøl med netop denne temperatur er den mest bæredygtige køleløsning, der skal supplere den samlede køleløsning på det kommende supersygehus i Gødstrup.

Svaret på, hvor store vandressourcer, der er, kommer i den nærmeste tid, når forundersøgelser til grundvandskøling går i gang i Gødstrup.

I første omgang skal der prøvebores to steder på pladsen, fortæller teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard fra DNV-Gødstrups  projektsekretariat, men der kan blive tale om efterfølgende at bore flere steder for at få den tilstrækkelige kapacitet. Det er firmaet Enopsol, der står for prøveboringerne.  

- Med prøveboringerne skal vi blive klogere på geologien og finde ud af helt præcist, hvor stor vand kapaciteten er. Vi ved som udgangspunkt ikke, det konkrete omfang, men den geologiske rapport siger, at det er en god ide at etablere et grundvandskøleanlæg, fortæller Jørgen Baadsgaard.

Forundersøgelserne forventes afsluttet inden sommerferien.

Arkivfoto: Mark Cowper Dyer, Hospitalsenheden Vest.