Sikkerhed på byggepladsen i nyt forskningsprojektForskningsassistent Line Nørdam på sikkerhedstjek i Gødstrup.

 

Byggepladser er statistisk set farlige arbejdspladser. Ulykker forekommer flere gange end gennemsnittet i andre brancher, og det er ofte forbundet med både økonomiske og menneskelige omkostninger for virksomhederne.

18. maj 2015


Byggepladserne har allerede fokus på problemet, men der er behov for at tænke i nye baner. Netop på den baggrund har Arbejdsmedicinsk Klinik ved Hospitalsenheden Vest iværksat projekt ”Sikker identitet”. Kort fortalt går projektet ud på at undersøge, om man kan forbedre sikkerheden på byggepladser ved at arbejde med fællesskab og holdninger blandt sjak.


Souschef, psykolog Kent Nielsen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Hospitalsenheden Vest fortæller:


”Sjak er ofte enheder, der lukker sig om sig selv. De består af arbejdsmæssige nomader, der rejser fra sted til sted - fra job til job. Arbejderne i et sjak er afhængige af at være i sjakket, så det er en meget stærk social enhed. Et sådant sjak, der styres af en indflydelsesrig sjakbajs, kan være en udfordring på en arbejdsplads som byggepladsen i Gødstrup. For arbejderne i sjakket siger som oftest: Vi har vores måde at gøre tingene på, vi går vores egne veje. De er som oftest ikke interesseret i fællesskabet med de andre på byggepladsen."

Hvordan knækker man den nød som arbejdsgiver, hvis man fravælger muligheden for den tvungne løsning? Svaret eller løsningen kan være at tillade gruppen/sjakket at eksistere og så bygge oven på gruppens fællesskab. Sørge for at der bliver et tilhørsforhold til sjakket og til pladsen.

Med projektet ”Sikker identitet” går man i dialog med sjakket og fokuserer på, hvad de er stolte af i deres arbejde. Sikkerhed er typisk ikke et emne, der vægter særligt højt for et sjak, siger Kent Nielsen. Det er ikke en del af deres faglige identitet.

Opgaven er at gøre sikkerhed til noget positivt, noget man er stolt af, og her er det meget vigtigt ikke udelukkende at slå hinanden i hovedet med fejl. Der kan sagtens ske fejl, men det er vigtigt at have et helhedssyn på sikkerhed og også anerkende det, som går godt.


Svarene på hvad der er godt, og hvor der er plads til forbedringer kan læses sort på hvidt i det sikkerhedsindeks for pladsen i Gødstrup, som udregnes med jævnlige mellemrum baseret på målinger foretaget af en forskningsassistent. Hendes iagttagelser danner et sikkerhedsindeks, som Kent Nielsen tager med til diskussion på det obligatoriske entreprisesikkerhedsmøde. På disse møder får formænd og sjakbajser feedback på sikkerhedsniveauet.


Indsamlingen af data til projektet ”Sikker identitet” løber til udgangen af 2015 på både byggepladsen i Gødstrup og i Skejby. Resultaterne forventes offentliggjort i 2016 .

Arbejdsmedicinsk Klinik ved Hospitalsenheden Vest samarbejder i projektet med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i København og Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foto: Emil Steen Sanggaard.


Yderligere oplysninger

Souschef, psykolog Kent Nielsen Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest, tlf. 78433546

 

 


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}