14. august 2015

Forberedelserne har stået på de seneste tre år, og nu starter en grundig brugerproces for det nye Gødstrup psykiatri.

Tirsdag d. 25. august er der kick-off møde i Herning, hvor alle centrale aktører, der skal indgå i arbejdet med psykiatrien i Gødstrup, er inviteret.

Første spadestik er sat til 1. juni 2017

Selve den fysiske del af byggeriet ligger dog stadig et stykke ude i horisonten. 1. juni 2017 er den planlagte dato for første spadestik på det 15.000 kvm store areal i Gødstrup.

Inden da skal 6 nedsatte grupper med repræsentanter for afdelingsledelser i psykiatrien samt specielt udpegede arbejde med fællesfunktioner/fællesarealer, stationære funktioner, ambulante funktioner + kontorer, tværgående teknik og logistik, brand og sikring samt gårdrum og landskaber.  Efter kick-off mødet er der planlagt fire mødeserier for arbejdsgrupperne.

Processen med brugerinddragelse forventes afsluttet i oktober og endelig aflevering af byggeprogram og dispositionsforslag er sat til d. 14. januar 2016.

Afprøvning af sengestuer

Allerede nu arbejdes der i Innovationsstalden med afprøvning af sengestuer til psykiatrien i Gødstrup, fortæller projektleder Randi Nedergaard-Hansen, der har det daglige ansvar for Etape 2 Psykiatrien.

Hospitalsenheden Vest er bygherre på projektet og bygger til Psykiatri og Social Ledelsen (PSL) . Den endelige beslutningskompetence ligger hos hospitalsledelsen og PSL i forening.

Opgaven som totalrådgiver blev vundet af SMAK architects, AART Architects, Nordic - Office of Architecture, Midtconsult og Mist+Grassat Landskab.

 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Henning Vestergaard på 7843 8530, direktør Gert Pilgaard Christensen, Psykiatrien, på 4036 0141 eller chefkonsulent Randi Nedergaard-Hansen på 4024 2674.