4. september 2015 

Rundt omkring i regionerne er der i disse år fuld fart på hospitalsbyggerier, og rigtig mange regionale kolleger arbejder dagligt med sygehusbyggeri. Med det overordnede formål at  videndele, udveksle erfaringer og styrke netværk inviterede Danske Regioner for femte gang til ”Netværksdage om sygehusbyggeri”.

Informations- og kommunikationsteknologi

DNV-Gødstrups Projektsekretariat var stærkt repræsenteret til netværksdagene i Nyborg i de to første dage af september. IKT koordinator Bjarke Kristensen og byggeteknisk koordinator Finn Brødbæk holdt oplæg om IKT. IKT er en udbygning af betegnelsen IT og er en forkortelse af informations- og kommunikationsteknologi.

I oplægget fortalte Bjarke Kristensen og Finn Brødbæk om, hvilke værktøjer og metodik, der er blevet anvendt på projektet – fra projekteringen af byggeriet, over udførelsen, til overgangen til driften af sygehusbyggeriet. Derudover var der gode råd og fif indsamlet undervejs under det daglige arbejde med projekt DNV-Gødstrup.

Selvkørende robotkøretøjer

Et andet centralt emne, der fik plads på en af netværksdagenes sessioner var implementering af AGV'er. AGV står for Automated Guided  Vehicles, det vil sige selvkørende robotkøretøjer. AGV'erne skal transportere forbrugsvarer, linned, mad, sterilgods, mv. rundt på hospitaler.

Hele robotteknologien er i rivende udvikling disse år. Det er derfor vigtigt at få planlagt transportlogistikken så fleksibelt, at den nyeste - og måske endnu ukendte - teknologi kan implementeres i hospitalsbyggerierne. Med til at give et overblik over dette emne var chefkonsulent Ole Teglgaard fra DNV-Gødstrups projektsekretariat.