Fremskudt depot i Gødstrup sparer tid og penge

Foto: Mark Dyer, Kommunikation.

Hvad gør håndværkeren, der lige pludselig opdager, at han mangler skruer, søm og sandpapir? Han tager selvfølgelig bilen og kører til nærmeste forhandler  ude i byen-  og måske tager han en kollega med i bilen!

16. april 2015

 

Denne lille udflugt midt i arbejdstiden er som beskrevet nødvendig – men unødvendig kostbar i tid. En effektiv løsning på den udfordring er etablering af et fremskudt depot placeret på selve byggepladsen,   så håndværkerne  nemt, hurtigt og effektivt kan hente det de mangler – uden at bruge kostbar arbejdstid.

Projektleder Christoffer Juul Pedersen fra FM Bygningsdrift fortæller, at DNV i Gødstrup nu har et sådant depot.  Depotet, der er placeret på natleverancearealet, er endnu ikke fuldt udbygget. 1. april  rykkede Brunsgaard Stillads og Materieludlejning ind i et depot, og de har nu åbent et par timer hver dag. I løbet af sommeren er hele det fremskudte depot i fuld drift.  Udover  Brunsgaard har  FM Bygningsdrift udlejet depoter til Solar og Stark. Lejeindtægten tilfalder bygherren.

Etablering af det fremskudte depot sker på baggrund af gode erfaringer, som FM Bygningsdrift har fra byggeriet af DNU i Skejby, fortæller Christoffer Juul Pedersen. Målet er overordnet at gøre håndværkernes dag enkel og effektiv – og få fortjenesten i kroner og ører.