Energiparken vil få en 4200 kvm stor solcellepark.(Foto: Colorbox)

3. december 2015

Nu er det ganske vist. Regionsrådet i RM har på sit seneste møde sagt god for, at der kan etableres en halvanden hektar stor energipark lige ved siden af det store hospitalsbyggeri i Gødstrup

Den kommende energipark, der etableres i løbet af 2016, bliver en vigtig del af det kommende hospitals grønne profil med sin kombination af ca. 4200 kvm solceller og to husstandsvindmøller, siger projektchef Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrups projektsekretariat.

Solceller placeres på jorden

Solcellerne, der placeres på jorden i udkanten af energiparken, vil sammen med de to effektive husstandsvindmøller give et rigtig godt bidrag den elforsyning et stort hospital skal bruge. En hustandsvindmølle kræver ikke meget plads, den larmer ikke og så kan den årligt producere 35.000 kwh. Så de to husstandsvindmøller vil tilsammen producere 70.000 kwh årligt svarende til 10 pct. af energiparkens forventede elproduktion.

At energiparken kan etableres midt i byggefasen gør, at det bliver muligt at supplere byggepladsen med vedvarende energi – og dermed reducere omkostningerne til el i byggeperioden.  For at opfylde energikravene jævnfør bygningsreglementet og kravene til Bygningsklasse 2020 skal der årligt produceres ca. 700.000 kwh via vedvarende energikilder som solceller og vindmøller.

Bæredygtig byggeplads

Energiparken i Gødstrup bakker op om Regionens Lokal Agenda 21 handlingsplan, der netop stiller krav om at anvende vedvarende energikilder, både til bygningsdrift og til byggepladser. Ligeledes er DNV-Gødstrup nævnt i Agendaen som en bæredygtig byggeplads, hvilket energiparken vil komme til at medvirke til.

Herning Kommune er klar til at igangsætte planlægningen af energiparken i form af en lokalplan. Lokalplanen forventes vedtaget i april 2016, og senere samme år forventes energiparken at stå klar.