2. december 2015

En vigtig del af det store hospitalsbyggeri i Gødstrup bliver etablering af servicebyen

Projektforslaget til en samlet anlægssum på 108,1 mio. kroner behandles af regionens forretningsudvalg i næste uge.

Af forslaget fremgår det, at servicebyen er bygget op omkring den centrale varemodtagelse samt affalds- og linnedcentralen, som udgør kernefunktionen i bygningsafsnittet. Herudover indeholder servicebyen

 • centralkøkken,
 • sterilcentral,
 • apotek,
 • post,
 • arkiver samt
 • et område med fælles kontorer og personalefaciliteter – inkl. garderober med omklædning og bad til servicebyens personale.

Servicebyen er i bund og grund et gennemtænkt koncept, hvor det meste er afprøvet i innovationsstalden i Gødstrup eller er i færd med at blive testet i praksis på afdelinger i Hospitalsenheden Vest. Det gælder for eksempel køkkenet.

Servicebyen vil indeholde et såkaldt ”centralt produktionskøkken” på 602 kvadratmeter i bruttoareal. Køkkenet indeholder

 • varm og kold produktion,
 • pakkeområde,
 • opstillingsplads til vogne,
 • diverse køle-, fryse- og depotfaciliteter,
 • varemodtagelse m.v.

I produktionskøkkenet vil råvarer blive forarbejdet og tilberedt. Til gengæld vil en støre del af madlavningen foregå ude i hospitalets afsnitskøkkener – helt tæt på patienterne.

Det betyder blandt andet, at patienterne på hospitalet bliver mødt af duften af nybagt brød på afdelingerne.

Desuden er køkkenet på vej mod en større økologisk omlægning og et nyt kostkoncept som tager udgangspunkt i det, patienten har lyst til at spise, og som bliver serveret på det tidspunkt, hvor patienten har lyst. Patienterne kan altså også se frem til selv at vælge, hvad de vil have at spise og drikke – og hvornår på døgnet de ønsker at spise det. Derudover skal køkkenet tilberede mad, som er med til at sikre den rette ernæring på hospitalet.

Et forskningsprojekt fra januar til marts 2016 på Lungemedicinsk Afsnit, Regionshospitalet Holstebro, tester det nye kostkoncept i DNV-Gødstrup og undersøger blandt andet, om det nye kostkoncept kan være med til at forbedre de indlagte patienternes ernæringstilstand, mængden af madspild og patienternes tilfredshed med maden.

Ud over køkkenet indeholder projektforslaget for servicebyen også:

 • Sterilcentral
 • Apotek herunder område for pillerobot
 • Varemodtagelse og depoter
 • Affalds- og linnedcentral
 • Mindre værksted
 • Motionsrum
 • Kontor og personalefaciliteter herunder omklædning og garderober

Apoteket er placeret tæt på varemodtagelse og afsendelsesområde. Der er i plandisponeringen taget højde for sikring imod uvedkommende adgang udefra.

Apoteket disponeres med klassificerede rum (renhedsklasser B, C, og D), adskilt med sluser.

Der etableres varemodtagelse, lægemiddeldepot/pakkerum, pillemaskine, deblister- og kannisterum samt rum til pakning af servicekasser til patientmedicin. Funktionen udgør cirka 550 kvadratmeter i bruttoareal.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på 7843 8530 eller projektchef Michael Hyllegaard på 2447 0234.