Fra midten af februar går det store projekt med at pælefundere på byggegrunden og bygge kælderen til DNV-Gødstrup i gang. Nu er der fundet en entreprenør til opgaven.


På byggepladsen, er der gjort klar, til at arbejdet kan gå igang


- Den hidtil største opgave i byggeriet af DNV – Gødstrup, nemlig ramning af pæle til fundamentet og opførelsen af kælderen bliver sat i gang fra midten af februar. Der er blevet truffet aftale med entreprenøren MJ Eriksson A/S, som har vundet det store udbud, og skal udføre opgaven, siger Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest.

MJ Eriksson A/S udfører anlægsarbejder indenfor vej, jernbane, jord og afvanding og har desuden omfattende erfaring med kranarbejde. Til opgaven i Gødstrup har virksomheden desuden valgt at alliere sig med enkelte nøje udvalgte underentreprenører til løsning af specifikke dele af opgaven, blandt andet udføres betonarbejdet af EMR Murer & Entreprenør A/S

Tidligere har MJ Eriksson A/S udført en række store anlægsprojekter såsom motorveje, byggegruber og pælefunderinger, så det er en erfaren og kompetent entreprenør, der er udvalgt til opgaven i Gødstrup.

- Vi kommer i alt til at have op imod 50 mand beskæftiget på pladsen. I starten, hvor der primært er tale om gravearbejde vil der kun gå 10 mand, men aktiviteterne øges allerede fra midt i maj og det kulminerer, når vi når sommerferien, og skal i gang med konstruktionen af kælderen, fortæller projektleder Ulla Pedersen fra MJ Eriksson A/S.


MJ Eriksson A/S har store erfaringer med kranarbejde, hvilket nok skal blive nyttigt i det kommende år.

Opgaven betyder et fortsat højt aktivitetsniveau hos virksomheden. Den endelige pris på opgaven ligger tæt på 200 millioner kroner, og det er noget, der kan mærkes hos entreprenøren og samarbejdspartnerne:

- Selvfølgelig kan det mærkes, men det er i sig selv en vigtig anerkendelse at blive givet ansvaret for en så vigtig del af et så stort byggeri. Det er noget, som kommer til at reflektere positivt på virksomheden undervejs i projektet, og det vil være udviklende for vores kompetencer og netværk indenfor løsningen af den type opgaver. Det har meget stor værdi, siger Ulla Pedersen

- Vi er glade for, at vi har fundet en god og robust samarbejdspartner til denne del af det store byggeprojekt. Med dette delprojekt er vi jo pludselig i gang med fundamentet og kælderen til det, der om ganske få år vil være et hospital i verdensklasse. Det bliver virkelig spændende at samarbejde om, siger projektchef for DNV – Gødstrup, Michael Hyllegaard.

Byggepladsen er klar til at tage imod MJ Eriksson, der skal udføre fundament og kælder under 1. etape af DNV – Gødstrup.


For yderligere oplysninger:

Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest
Tlf: 78438530
e-mail: henning.vestergaard@vest.rm.dk  

Projektchef Michael Hyllegaard, DNV – Gødstrup Tlf. 2447 0234
e-mail: Michael.hyllegaard@vest.rm.dk<_mailto3a_michael.hyllegaard40_vest.rm.dk> 

Projektleder Ulla Pedersen, MJ Eriksson A/S Tlf. 2065 7291
e-mail: ulp@mje.dk<_mailto3a_ulp40_mje.dk>