Hvordan skal den mere end 300 meter lange foyer i DNV-Gødstrup udsmykkes? En skitsekonkurrence, der skulle give gode svar på det spørgsmål har netop fundet en vinder.

For de mange patienter, som ankommer til DNV-Gødstrup, vil den ca. 240 meter lange foyer være blandt de første indtryk af det nye hospital.

Klik på billederne for at se en større version


                                                    Erik A. Frandsen 2014

Hospitalsenheden Vest har afholdt en skitsekonkurrence om udsmykning af foyeren, og denne konkurrence, der havde tre inviterede deltagere, har netop fundet sin vinder.

Maleren og grafikeren, Erik A. Frandsens, vindende bud, byder patienter, pårørende og medarbejdere på lysende søjler, LED-lameller i vægpaneler, mirror-polished stål med indgraveringer og fiberbeton med guldrelieffer. Der forestår nu en spændende proces, hvor Erik A. Frandsens forslag til udsmykning skal forenes med arkitekternes tanker og valg af materialer i foyeren


                                                        Erik A. Frandsen 2014

Foyeren er hospitalets hjerte og strækker sig igennem hele bygnings kroppen og ubetinget er det område i hospitalet med mest trafik og ophold af mennesker. Den er et langstrakt rum, der går på tværs af hele hospitalet og kommer til at rumme blandede funktioner som reception, opholdszoner, kantine, patientcafé og refleksionsrum. Samtidig er det fra foyeren, at hospitalet åbner sig mod en række funktioner og de enkelte afdelinger. Når formen på de psykiatriske funktioner kendes, skal udsmykningen af foyeren fortsætte også i denne del af bygningen. Dermed bliver den samlede længde på foyeren på over 300 meter.


                                                        Erik A. Frandsen 2014

Kunsten på hospitalet er af stor betydning for den helende proces. Forudsætningen er, at den anvendes rigtigt, fortæller faglitteraturen på området. Det er derfor altafgørende, at man arbejder bevidst med, hvilken kunst man integrerer i hospitalet.

I samarbejde med Statens Kunstfond har hospitalsledelsen i Hospitalsenheden Vest engageret en ekstern konsulent, der sammen med et nedsat kunstråd har udformet en kunststrategi for DNV-Gødstrup. Dertil kommer en etableret kunstfølgegruppe bestående af bl.a. direktørerne fra området kunstmuseer. Disse aktører vejleder og rådgiver i et frugtbart fællesskab hospitalsledelsen i forbindelse med anskaffelse og brug af kunst i DNV-Gødstrup.


                                                        Erik A. Frandsen 2014

Den kunstneriske udsmykning af foyeren i DNV-Gødstrup vil beløbe sig til ca. 5 mio. kr., og skal realiseres bl.a. ved hjælp af sponsorater og donationer.

Fakta:
Her kan du læse hele Erik A. Frandsens vinderbud.

Du kan også læse Kunststrategi for DNV-Gødstrup

Kunstfølgegruppen udgøres af:
Erhvervskvinde Bitten Damgaard
Museumsleder ved Museet for Religiøs Kunst Gerd Rathje
Museumsdirektør ved Heart – Museum for Contemporary Art Holger Reenberg
Museumsleder ved Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum Lotte Korshøj
Formand for Aarhus Universitetshospitals kunstudvalg og forfatter Ib Hessov

Læs mere om Erik A. Frandsen


                                                     Erik A. Frandsen 2014

 
                                                        Erik A. Frandsen 2014