Arbejdet med 1:1 opbygning medfører nytænkning, fordi parterne kan eksperimentere og teste robustheden af nye løsninger og derved reducerer risikoen for at bygge uhensigtsmæssigt. Den praktiske afprøvning involverer og styrker engagementet hos medarbejderne. Derved skabes ejerskab og gode
muligheder for implementering af løsningerne, når byggeriet står færdig. Igennem arbejdet i stalden blev der udviklet ideer til områder, som skal sikre efterlevelse af visionen om, at hospitalet skal være patientens hospital.

 

Der er arbejdet med ca. 100 standard- og unikke rum i Innovationsstalden siden den første afprøvning i december 2011 til lukningen december 2016. I arbejdet er inddraget erfaringer fra andre hospitalsbyggerier, egne erfaringer internt i Hospitalsenheden Vest, evidensbaseret design og regionens udarbejdede design guides.