Stalden gav gode muligheder for at arbejde med 1:1 opstillinger. Stalden var indrettet som en stor tom hal, hvor der kunne opsættes lette og flytbare rumadskillelser til opbygning af rum og afsnit/dele af afsnit. Herudover var der opbygget referencerum og der blev afprøvet og udviklet produkter mm. i samarbejde med private virksomheder. I forbindelse med stalden var der indrettet
mødefaciliteter. Innovationsstalden var organiseret under projektsekretariatet.

Rum blev opbygget ud fra deltagernes fælles forståelse af de arbejdsopgaver, der skal udføres i rummet. Herefter blev rummet bygget op, arbejdsfunktioner afprøvet og rummet tilpasset. Deltagerne i afprøvningen af et rum var repræsentanter for alle de medarbejdergrupper, der har en arbejdsfunktion eller tilsyn i rummet og rådgiverne på projektet. Hvor det var relevant blev medarbejdere fra de forskellige matrikler i HEV inddraget.

Rådgiverne arbejdede videre i projektet med de forudsætninger, der er for rummet og den geometri og størrelse, som afprøvningen har vist. Hvis geometrien eller størrelsen blev ændret i det videre planlægningsarbejde, blev dette afprøvet og der blev taget stilling til om forudsætningerne eller rumstørrelse eller geometri skulle ændres.