20.11.2020

Testcenter Herning ved Gødstrup er lukket

Testcentrets nye adresse er: Holingknuden 2, 7400 Herning. Du har også mulighed for at blive podet i Holstebro, Lemvig og Ringkøbing.

Læs mere: COVID-test Afdeling | Herning, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing.

NB: Ved tidsbestilling skal du bruge Nem ID 

Har du intet Nem ID

Er du fra udlandet, skal du bestille tid til dit barn eller andre uden NemID, så kan du kontakte Region Midtjylland via nummeret i nedenstående link. 

https://www.coronaprover.dk/Account/NoNemIdInfomation


15-04-2020

Myndighedernes retningslinjer følges

Region Midtjyllands byggeprojekter følger alle myndighedernes retningslinjer for håndtering af corona-situationen og anbefalinger udgivet af branchevejledningen fra BFA (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg).


Mandag den 30. marts 2020 afholdte Arbejdstilsynet, bygherre, byggeledelse og udvalgte repræsentanter fra de største entreprenørfirmaer et dialogmøde om forholdene på byggepladsen i en tid med corona-virus/COVID-19.
Arbejdstilsynet har i forlængelse heraf meddelt Region Midtjylland, at der ikke er konstateret overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder. 
Dialogmødet gav også anledning til 7 opmærksomhedspunkter, der efterfølgende er blevet implementeret via sikkerhedsmøder, informationsmateriale mv. 

De gode råd og tiltag

De gode råd og tiltag på byggepladsen, for at undgå smittespredning, fremgår af linket her på siden.


17-03-2020

Region Midtjylland følger anbefalingerne fra myndighederne, og finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til - eller grundlag for - at indstille byggearbejderne på regionens byggeprojekter.

Derfor forventer regionen, at alle byggearbejdere samt rådgivning i forbindelse hermed fortsætter i den nuværende situation.

Der kan dog være særlige forhold, hvor byggearbejderes tilstedeværelse kan medføre en risiko for smittespredning, eksempelvis ved indvendige arbejder ved ejendomme i drift. Det vil her være op til det enkelte projekt/bygherre at vurdere konkret fra sag til sag, om arbejdet skal afbrydes.

"Brev til samarbejdspartnere COVID-19" til byggeprojektets rådgivere og entreprenører, forholder sig til det Entrepriseretslige forhold i forbindelse med COVID-19.

Situationen på det enkelte projekt og den enkelte byggeplads skal håndteres, således at vi minimerer smitterisikoen mest muligt, uden at vi af den grund lukker projekterne ned. Alle anbefalinger, instrukser og retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne skal følges og håndteres på det enkelte projekt, ud fra det stadie projektet er på.

Undgå fysiske møder, hvis det er muligt - skriv, ring eller hold videomøder i stedet

Vi henstiller til, at møder og korrespondance generelt sker skriftligt eller telefonisk, og møder afholdes digitalt.

Fysiske møder, som er påkrævet på byggepladser, sker med begrænset deltagerantal og behørig afstand mellem hinanden, og så vidt muligt i det fri.

Det anbefales, at der foretages ekstra foranstaltning, såsom hyppigere rengøring af mandskabsvogne, toiletter mv.

Max 10 personer samlet

Vær opmærksom på ikke at opholde jer i forsamlinger på over 10 personer, hverken udenfor på byggepladsen eller indenfor i bygningerne. Saml jer så få som muligt og hold afstand til hinanden.

Det gælder under arbejdets udførelse, under pauser og omklædning.

På denne baggrund må vi desværre også lukke for at holde pauser og afholde spisning i kantinen og henstiller til, at man finder andre steder, gerne egnede steder i bygningerne. Dette for at undgå forsamlinger jf. myndighedernes retningslinjer.  

Hvis du har rejst til et særligt risikoområde

Alle der efter d. 3. marts 2020 på trods af Sundhedsstyrelsens krav/anbefalinger, rejser til de særlige risikoområder, eller som inden for de sidste 14 dage har været på en sådan rejse, skal blive hjemme indtil 14 dage efter udrejse fra de særlige risikoområder.

Regionens samlede anbefalinger på byggepladserne fremgår af vedhæftede "Undgå Coronasmitte".


15-03-2020

Region Midtjylland holder sine byggeprojekter kørende den kommende tid. Det bliver under de retningslinjer som hospitalet og myndigheder beder os følge for at undgå smittespredning af coronavirus / COVID-19.

Det primære er, at vi skal undgå at samles i større grupper, holde afstand og altid sikre en god håndhygiejne. Vi ændrer også på vores mødeformer i den kommende tid, til at være mere digitale via videokonferencer, PC'ere og telefoner.

Retningslinjer skal følges

Det betyder, at følgende retningslinjer skal følges af alle firmaer og deres medarbejdere, der har en tilknytning til byggepladsen:

  • Indtil videre vil salg af mad i kantinen fortsætte, dog i begrænset udvalg og evt. i anden form
  • Det er tilladt at spise i byggeriet og i øvrigt på byggepladsen, da kantinen er lukket for spisning, grundet faren for smittespredning. Spisning i byggeriet skal foregå på egne steder, tæt på toiletfaciliteter. Det forudsætter, at man rydder op efter sig og smider affald i de opsatte skraldespande.
  • Der bliver opsat ekstra spritdispensere som bedes benyttes af både håndværkere og øvrige medarbejdere
  • Vi gør alt for at holde toilet- og vaskefaciliteter rengjorte på byggepladsen og i skurbyen, hvorfor vi henstiller til alle håndværkere og øvrige medarbejdere også er opmærksomme på dette  
  • Der etableres et ekstra rygeskur på sydsiden af byggeriet, for at minimere at folk samles i større grupper
  • Alle møder opretholdes for at byggeaktiviteten kan fortsætte. Fysiske møder kan med fordel ske på pladsen og dermed ikke i lukkede mødelokaler
  • Alle møder suppleres med mulighed for digital opkobling via videokonference, pc eller mobil.

Region Midtjylland/bygherreorganisationen følger situationen meget nøje og vil om nødvendig iværksætte andre tiltag – dette for at byggeriet kan fortsætte med aktiviteter som hidtil.

Det er den enkelte arbejdsgiveres ansvar, at sikre sine medarbejdere herunder at hjemsende medarbejdere som er syge og utilpasse (retningslinjerne skriver hvis du har hoste, let feber eller forkølelse). Man kan følge myndighedernes retningslinjer på www.sst.dk

Gode råd

Gode råd bl.a. er, at vaske sine hænder tit og/eller brug håndsprit, når du fx rører ved dørhåndtag, benytter toilettet og tager din madpakke fra køleskabet i kantinen.

Spørgsmål

Er der spørgsmål, venligst kontakt arbejdsmiljørådgiver Lotte Adolphsen LOTA@ramboll.dk fra byggeledelsen eller Projektdirektør Carsten Kronborg fra Region Midtjylland (bygherre) på mobil 2343 6556.