Her finder du sikkerhedshåndbogen
Alle, der færdes på byggepladsen, skal som minimum være iført:

Når du færdes på DNV-Gødstrup byggepladsen, skal du som minimum være iført hjelm, refleksvest og sikkerhedssko

  • Håndværkerne skal følge sikkerhedsinstrukserne, som findes i Plan for Sikkerhed og Sundhed for dig

  • Chaufførerne skal følge sikkerhedsinstrukserne fra portneren og entreprenørerne

  • Gæsterne skal ledsages og følge værten. Alle gæster skal registreres på gæstelisten i portnerbygning

  • Al færdsel på egen hånd kræver gennemførelse af et sikkerhedskursus

  • Manglende overholdelse af gældende arbejdsmiljølovgivning samt DNV-Gødstrup’s sikkerhedsregler kan medføre sanktioner i form af advarsler, standsning af arbejde og bortvisning

  • Flere oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen kan du finde i vores sikkerhedshåndbog.