Alle på byggepladsen skal orienteres om byggepladsens værdier og de skal være orienteret om, hvad der foregår på pladsen. Dette sker igennem adgangskontrol.

Alle, der skal have adgang til at arbejde på byggepladsen, skal gennemgå bygherrens obligatoriske sikkerhedsintroduktion.

Ved arbejde og færdsel på byggepladsen skal altid bruges egnet påklædning og personlige værnemidler.

Byggepladsen er adskilt med fast hegn, porte og skilte. Skiltning på byggepladsen skal respekteres. Afspærringer til/på byggepladsen skal respekteres.

Byggepladsen er er en arbejdsplads med mange farlige maskiner. Undgå at komme i nærheden af maskiner der arbejder. Vær opmærksom på varer under transport.

Der er udarbejdet guides til Chauffører, Gæster på byggepladsen, Værter på byggepladsen.