Helene, jordemoder.

"Jeg glæder mig til at rykke tættere sammen med kollegerne i Familieklyngen. Det vil skabe bedre rammer, mere nærvær og mere sammenhængende forløb for familierne."

- Helene Lund Thing, Jordemoder, Fødeafdelingen Herning, Hospitalsenheden Vest.

Når Hospitalsenheden Vest flytter til Gødstrup bliver alle afdelinger, der har med familier og børn at gøre, samlet i Familieklyngen. Det vil sige Fødeafdelingerne, Børn og Unge, Obstetrikken og diverse ambulatorier. Målet er at øge samarbejdet på tværs af specialer, og skabe mere sammenhængende forløb for patienter og pårørende.

"Jeg glæder mig til, at vi bliver én samlet enhed i Familieklyngen. Det vil give mere nærhed og mere sammenhængende forløb for familierne.

"Vi kommer til at dele personalestue med de andre specialer, og det vil betyde et tættere samarbejde. Det vil også skabe rammerne for et større nærvær for familierne og give os som personalegruppe muligheden for at skabe de forløb, som netop passer til de enkelte familier.

"Jeg tror på, at tilbuddet til familierne bliver bedre ved tættere samarbejde", fortæller Helene Lund Thing, der er jordemoder på fødeafdelingen i Herning.