Christina, overlæge.

"Jeg glæder mig til, at vi bliver én samlet Akutmodtagelse med et tæt samarbejde til hele huset, og hvor patienterne kommer til at opleve en rød tråd i deres forløb."

Christina Katrin Lehmann, overlæge i akutmedicin, Akutafdelingen, Herning.

På Regionshospitalet Gødstrup bliver Akutmodtagelsen indgangen for stort set alle akutte patienter. Her vil speciallæger i akutmedicin sørge for, at patienterne hurtigt får den rette diagnose og behandling og at de, hvis de ikke umiddelbart kan udskrives indenfor få timer, kommer på den rette afdeling til videre behandling.

Akutafdelingen bliver også et samlingssted for alle de lægefaglige specialer, der er samlet på matriklen.

"Jeg glæder mig til i højere grad at bruge min faglighed indenfor det akutte område til at hjælpe patienterne. Og når situationen ikke længere er akut, skal vi lade eksperterne på de forskellige specialer tage over.

"Jeg tror på, at vi på den måde får et tættere samarbejde mellem de forskellige afdelinger og faggrupper, og det kommer til at betyde, at patienterne ikke skal flyttes så meget rundt, men i højere grad oplever opholdet på hospitalet som ét samlet forløb, hvor information ikke går tabt, og den røde tråd ikke klippes over," fortæller Christina Katrin Lehmann, overlæge i akutmedicin, Akutafdelingen, Herning.