Christian, hospitalspræst.

"Jeg glæder mig mest til, at hospitalskirken kommer. Den kommer til at give folk et sted, hvor der er plads og ro til at reflektere og finde trøst i en svær tid."

Christian Overgaard Wegeberg, hospitalspræst, Holstebro

Midt imellem det somatiske og det psykiatriske hospital i Gødstrup bygger Snejbjerg Sogn en 150 m2 stor hospitalskirke.

Kirken, der kommer til at have direkte forbindelse med hospitalets foyer, bliver en andagts kirke. Det vil sige et særligt sted med plads til ro, fordybelse og bøn. Der vil foregå kirkelige handlinger og gudstjenester, men bisættelser vil som udgangspunkt foregå fra kapellet, der allerede er bygget i Gødstrup.

"Det bliver et rum, der vil giver mulighed for at tænke over, hvad meningen med livet er.

"For mange patienter og pårørende er opholdet på hospitalet en svær tid, og hospitalskirken bliver et sted, hvor folk har mulighed for at finde trøst og mening, og hvor de kan spejle deres eget liv i den kristne fortælling", forklarer Christian Overgaard Wegeberg, der er hospitalspræst på Regionshospitalet Holstebro.