Charlotte, lægesekretær.

"Jeg glæder mig til, at alle specialer bliver samlet under samme tag. Det kommer til at betyde, at mange patienter ikke længere skal sendes mellem Holstebro og Herning for at blive undersøgt eller behandlet."

Charlotte Emtkjær Madsen, lægesekretær, Reumatologisk Ambulatorium, Holstebro.

I Gødstrup kommer alle 16 kliniske afdelinger og deres underliggende specialer til at være under samme tag. Det betyder, at mange patienter slipper for at blive fragtet mellem hospitalerne i Herning og Holstebro for at komme til undersøgelser eller behandling.

De mange afdelinger kommer til at arbejde tæt sammen på en helt ny måde på tværs af specialer. Og det bliver den Patientansvarlige Læge, der skal koordinere samarbejdet mellem specialer, således at den enkelte patient får den bedst mulige behandling.

"Det bliver spændende at skulle starte noget nyt op og indarbejde nye arbejdsgange, og spændende at skulle være i et helt nyt hus. Det giver os muligheden for at tilrettelægge arbejdet bedst muligt.

"For patienterne er det smart, at det hele er samlet - især for de indlagte patienter. For eksempel, hvis en medicinsk patient får tarmslyng, kan han hurtigt komme på Kirurgisk Afdeling og skal ikke fragtes fra Holstebro til Herning for at blive opereret", siger Charlotte Emtkjær Madsen, der er lægesekretær på Reumatologisk Ambulatorium i Holstebro.