DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest

Fuld automatik skal give korte svartider til gavn for patienterne

Integration af forskellige systemer som rørpost, et 50 meter langt transportbånd og en lang række centrifuger og analysemaskiner skal til sammen give korte og stabile svartider på det kommende Regionshospitalet Gødstrup. Læs mere: