DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest

Biskop Henrik Stubkjær prædikede ved indvielsen af hospitalskirken i Gødstrup: Foto: Troels Witter, Viborg Stift.

Ny kirke og nyt præsteteam er klar i Gødstrup

Den sidste færdiggørelse af Regionshospitalet Gødstrup med OP-stuer, sengeafsnit og klinikrum nærmer sig sin afslutning, men allerede nu er kirken indviet, og det nye team af hospitalspræster står klar.