Den regionale omstillingsplan i 2011, hvor der skete en tilvækst af opgaver på 2.700 årlige sengedage for indlagte og 13.458 flere dagpatienter og ambulatoriekontakter, medførte tilpasninger i byggeriet indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Det blev en stor, men ikke umulig udfordring. 

Blandt andet igennem mere beskedne materialevalg er det lykkedes at planlægge ca. 127.000 m2 hospital for de penge, som skulle have dækket 115.000 m2.

Hospitalet er vokset under planlægningen.