I 2007 blev der til DNV-Gødstrup afsat 3,15 mia. kr. (2009 pl) og den økonomiske ramme er ikke ændret siden.

Når et hospital er undervejs i over 10 år, vil der løbende ske tilpasninger. I forbindelse med disse løbende tilpasninger er bygningsmassen reduceret svarende hertil f.eks.:

  • Den demografiske udvikling
  • Nye behandlingsmuligheder
  • Ny og forbedret teknologi
  • Udbud og licitationer
  • Etablering af Sundhedshuset i Holstebro
  • Den Regionale omstillingsplan 2011
  • Region Midtjyllands spar1519