Efter indflytning til det nye hospital i Gødstrup i 2020, vil der blive varetaget forskellige hospitalsfunktioner i det nyetablerede Center for Sundhed i Holstebro med følgende hospitalsfunktioner:

  • Akutklinik
  • Blodprøvetagning
  • Røntgenfunktion
  • Jordemoderkonsultation
  • Ambulante medicinske funktioner
  • Faciliteter til Præhospitalet
  • Faciliteter til lægevagten.


Herudover varetages hospitalsfunktioner i Ringkøbing, Lemvig og Tarm:

  • Ringkøbing: Akutklinik, røntgenfunktion, blodprøvetagning, ambulante funktioner inden for det medicinske og ortopædkirurgiske område og jordemoderkonsultation og faciliteter til lægevagten. Læs mere om Ringkøbing her.
  • Lemvig: Apopleksirehabilitering, røntgenfunktion, blodprøvetagning og jordemoderkonsultation og faciliteter til lægevagten. Læs mere om Lemvig her.

  • Tarm: Røntgenfunktion, blodprøvetagning og jordemoderkonsultation og faciliteter til lægevagten. Læs mere om Tarm her.