Center for Forskning og Uddannelse har skiftet navn til NIDO | danmark. Navngivningen er et skridt på vejen mod Gødstrup, hvor byggeriet af et 5.000 m2 stort forsknings- og uddannelsescenter er i gang. 

For mere information om NIDO | danmark følg nedenstående links:

www.nido.rm.dk

www.vest.rm.dk/forskning