530px RejsegildePsykiatrienGødstrup01.jpg

Der lyttes opmærksomt til de officielle taler ved psykiatriens rejsegilde. Fotos: Birgitte Rødkær

04.06.2019

For kun lidt over et år siden var der en pløjemark, men nu tegner konturerne af et nyt og moderne psykiatrisk hospital sig i Gødstrup.

I går mandag d. 3. juni var en festdag i Gødstrup, da Region Midtjylland holdt rejsegilde over Regionspsykiatrien Gødstrups 13.500 kvm, der ligger i tæt sammenhæng med det øvrige hospital forbundet af den 375 meter lange foyer.

Status for psykiatriens byggeri lige nu er:

  • kælderen og det indvendige kloakarbejde er etableret
  • forsyningsledningerne er gravet ind i kælderen
  • fundamenterne og terrændækkene er blevet støbt
  • elementmontagen er færdig.

530px RejsegildePsykiatrienGødstrup27.jpg

Projektchef Michael Hyllegaard (th) fortæller om psykiatriens nye byggeri til regionsrådsformand Anders Kühnau, 1. næstformand i regionsrådet Hanne Roed og sygeplejefaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest.

I byggeriet er der fokus på at forbedre patienternes trivsel og medarbejderne arbejdsmiljø. Det vil blandt andet komme til udtryk gennem et lyst og venligt miljø, hvor patienterne blandt andet har enestuer med god udsigt til den omgivende natur og nem adgang til udearealerne.

Stadig meget der skal nås

Frem mod 2020, hvor regionspsykiatrien får overdraget nøglerne, vil der være stor aktivitet med at få den indvendige indretning på plads. Derudover skal det udvendige murarbejde færdiggøres og gårdrummene skal etableres sammen med de øvrige udendørsområder.

Når byggeriet står fuldt færdigt vil det huse både voksen- samt børne- og ungdomspsykiatrien og bestå af blandt andet tre sengeafsnit med 90 sengestuer, gårdhaver, sportshal, sanserum og moderne ambulatorie-faciliteter med 54 samtalerum.