Systemet med rørpost fungerer allerede i Hospitalsenheden Vest, hvor der er 5 stationer i Herning. Her er bioanalytiker Karina Jensen fra Akutmodtagelsen klar til at sende. (Foto: Charlotte Ranneries) 

Hurtigere patientforløb og bedre hygiejne er de tungtvejende årsager til, at det kommende storhospital i Gødstrup bliver udstyret med både rørpost og affald/linnedsug.

15. marts 2016

Rørpost og affald/linnedsug er gammelkendt teknologi, og vel at mærke teknologi, der virker, fortæller chefkonsulent Ole Teglgaard fra DNV`s Projektsekretariat.

Kort fortalt består rørpost af 160 mm brede cylindere, der fra 75 planlagte stationer fordelt over DNV-Gødstrup med høj fart og trykluft kan sende medicin, blodprøver, sprøjter, dokumenter og andet frem til rette vedkommende.

Ingen berøring af menneskehånd

Processen går stærkt, og der er ingen berøring af prøverne af menneskehånd fra de afsendes til laboratoriet og til lægen modtager elektronisk svar retur. Transporten gennem røret kan også gå direkte  fra hospitalets apotek i servicebyen, hvor en tjenstvillig robot står klar til at pakke og afsende netop den medicin fru Jensen skal have på et sengeafsnit eller i et ambulatorium.

 

Et andet område, hvor velafprøvet teknologi også skal have plads i Gødstrup er affald/linnedsug. Som det er nu på hospitalerne i Hospitalsenheden Vest placeres affald og det beskidte linned i et rum på det enkelte sengeafsnit – til senere afhentning.

Den proces ændres med indførelsen af affald/linnedsug, fortæller chefkonsulent Ole Teglgaard. Vi vil gerne have affaldet og det beskidte linned væk fra patienterne og personalet så hurtigt som muligt.

Det vil i fremtiden ske ved, at affald og det urene linned smides gennem separate luger på de enkelte sengeafsnit, hvorefter det havner i en tank i kælderen. Sensorer registrerer hele tiden, hvor meget der er i tankene, og når de er fyldt bliver affald og beskidt linned suget over i servicebyen til videre behandling.

Automatisering og effektivisering

Overordnet gælder for både rørpost og affalds/linnedsug, at det store hospital via automatisering og effektivisering gavner både patienterne, hygiejnen og arbejdsmiljøet. Man kan sige, at for både patienter, medicin og prøver bliver vejen gennem systemet hurtigere.

Region Midtjyllands Forretningsudvalg behandler i dag tirsdag på sit møde ”Godkendelse af projektforslag for bygherreleverancer af rørpost og affald-linnesug". Projektforslaget har en samlet anlægssum på 42,4 mio kr. Projektet har tidligere fået en projekteringsbevilling på 2,8 mio. kr. I dag foreslås det, at der gives bevilling på de resterende 39.6 mio. kr. til projektet.