1. april 2016

Effektiv kommunikation mellem patienter, pårørende og personale på det store akuthospital, som lige nu bygges i Gødstrup, er essentiel. 

Både i den daglige kontakt i øjenhøjde med patienterne og ikke mindst i kommunikationssystemer som patientkald, akutkald og overfaldsalarm.

Regionsrådet i Region Midtjylland bevilgede på sit møde onsdag 18,8 mio. kroner til indkøb og opbygning af et patientkaldesystem, som kan håndtere en bred vifte af opkald.

Patientkaldesystemet skal opbygges omkring et centralanlæg, som håndterer kald samt enheder fra displays, rumapparater og træksnore på sengestuerne.

Patientkaldesystemet skal også have indbygget et sporingssystem, så det bliver muligt helt præcist at se, fra hvilket rum patienten henvender sig. Endnu en væsentlig funktion ved sporingssystemet er, at det også kan anvendes af personalet som en overfaldsalarm.