Foto: Mark Cowper Dyer og Charlotte Felbæk Ranneries / Kommunikation, Hospitalsenheden Vest.

08.04.2016

Over 20 arkitekter har denne uge søgt inspiration til at give deres tegninger liv i hospitalets "testlaboratorium", Innovationsstalden i Gødstrup


Én ting er at arbejde med arkitekttegninger i 3D på tegnestuen – noget ganske andet er det at kunne flytte rundt på skillevægge, borde og stole i skala 1:1, når man designer fremtidens sengestuer, fødemiljøer og operationsstuer på landets hospitaler.

Den mulighed fik over 20 arkitekter fra arkitektfirmaet Arkitema Architects i Aarhus mulighed for at studere nærmere, da de i denne uge besøgte "Innovationsstalden" ved siden af det nye hospital i Gødstrup.

En stald blev testlab for hospitalet i Gødstrup

I flere år har den tidligere svinestald været ramme for brugerdrevet innovation med tests af, hvordan rammerne skal være på det nye hospital i Gødstrup. Her har arkitekter, ingeniører, leverandører og kommende brugere og medarbejdere af hospitalet i Gødstrup boltret sig på 800 kvadratmeter i Innovationsstalden.Der blev både taget noter og billeder.


Flere af sygehusarkitekterne fra Arkitema Architects har tidligere været med til at afprøve i Innovationsstalden, om tegningerne til rum og indretning i Gødstrup passede til virkeligheden, og det gav en unik og meget anvendelig inspiration, fortalte senior kreativ leder, Stence Guldager i forbindelse med besøget.

- Det har været meget inspirerende for mit arbejde med tegningerne til Gødstrup at have Innovationsstalden som testlaboratorium i samarbejde med de brugere, der skal færdes i de nye rum. De ideer, stedet og brugerne genererer, har jeg kunnet tage direkte med mig tilbage og bruge ved tegnebordet.

Arkitema Architects har som en del af konsortiet Curavita blandt andet været med til at tegne det oprindelige layout til udformning og indretning af Fødeafdelingen og Børneafdelingen på det nye hospital i Gødstrup.

I dag er arkitektfirmaet engageret i flere sundhedsprojekter, blandt andet design af en ny sengestuebygning til Sydvestjysk Sygehus, Psykiatrien på DNU i Aarhus og et kvinde/-barnhus i Slagelse.

Innovationsstalden inspirerer til lignende testmiljøer

Formålet med at besøge Innovationsstalden i Gødstrup har til dels været at få inspiration til at danne lignende testmiljøer til andre sundhedsprojekter, hvordan man kan lave flere tests i skala 1:1 i samarbejde med brugerne, fortalte senior kreativ leder Stence Guldager.

- Innovationsstalden er et rigtig godt eksempel på, hvordan man både kan arbejde med tests af arkitekttegninger i skala 1:1 og få god sparring med brugerne af de rum, vi designer. Det koncept vil vi gerne efterligne i forbindelse med lignende sundhedsprojekter.
 

Fremtidens fødestue er internationalt trækplaster

Kvalitetsjordemoder Henriette Svenstrup, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, viste fødestuen frem.

Forud for besøget i stalden, fik arkitekterne også set det innovative fødemiljø, som testes på Fødeafdelingen i Herning. Fødeafdelinger landet over, byspidser fra Shanghai og Beijing og de fremmeste klinikere fra universiteter såsom Harvard i USA strømmer i øjeblikket til Vestjylland for at høre om det innovative fødemiljø på Fødeafdelingen i Hospitalsenheden Vest.

Arkitema Architects har blandt andet været med til at tegne det oprindelige layout til udformning og indretning af fremtidens fødestue i Gødstrup. Derfor syntes arkitekterne, at det kunne være spændende at vende tilbage for at se, hvordan stregerne til stuen har udviklet sig fra papir og til virkelighed.

- Vi kan se, at der er sket rigtig meget, der påvirker stemningen i rummet, siden vi tegnede skitserne, og det er interessant og inspirerende at vende tilbage. Blandt andet har vi haft firmaet Modos på besøg på vores tegnestue. Modos har arbejdet med lys og stemninger på den nye fødestue, og vi synes, det er meget spændende og noget, vi gerne vil introducere i andre lignende projekter, sluttede senior kreativ leder Stence Guldager.