BaneDanmarks visualisering af den kommende station i Gødstrup. Foto: BaneDanmark

Der er minutter og mere fleksibilitet at hente i den fremtid, som ligger og venter for dem, der tager toget til Gødstrup. Den endelige aftale om togfonden sikrer bedre forhold.

I fremtiden kommer der mere sving i pendulfarten mellem Herning og Holstebro. Op til 50 procent flere tog bliver der plads til, når dele af strækningen bliver tosporet, og det kommer medarbejderne i Det nye Hospital i Vest - Gødstrup til gode.

I forvejen er der fundet midler til anlæggelsen af en station, der skal betjene de ca. 500 mennesker, der hver dag forventes at stå af og på ved det nye hospital. Men når midlerne i den nye togfond bliver lagt oveni, så vil der afgå op til tre tog i hver retning i timen - mod blot to i dag.

Togfonden skaber også mulighed for at det eksisterende skinnenet bliver renoveret og forbedret, så hastigheden på udvalgte strækninger kan øges.
Således bliver rejsetiden på strækningen mellem Aarhus og Skjern 20 minutter kortere - hvilket kommer til at gavne de pendlere fra Aarhus, som skal rejse til og fra Gødstrup.

Og det kommer til at betyde utrolig meget for den kommende kæmpearbejdsplads:

- Danmark er blevet lidt mindre med gårsdagens togaftale for den kollektive trafik, det betyder forbedrede muligheder for fastholdelse og rekruttering af de dygtigste medarbejder til DNV Gødstrup, siger HR-chef i Hospitalsenheden Vest Lasse Hansen.