Præcisering. Fredag d. 5. september 2014 bringer Dagbladet Ringkøbing – Skjern (DBRS) på side 35 en beskrivelse af en række forhold omkring byggeriet af Det Nye hospital i Vest – Gødstrup. Hospitalsenheden Vest finder det nødvendigt at præcisere indholdet i artiklen.


Byggegrunden set fra luften onsdag d. 27. august 2014

Artiklen fortolker forhold beskrevet i dagsordenen til det kommende møde i Region Midtjyllands Udvalg vedrørende Hospitalsområdet d. 8. september 2014.

I artiklen fremgår det at projektchefen for byggeriet af supersygehuset er fyret.

Det er vigtigt at pointere, så det i modsætning til artiklen står klart, at der ikke er tale om bygherrens projektchef, Michael Hyllegaard, men én blandt flere chefer hos totalrådgiveren for Etape 1 i byggeriet. Ændringen i totalrådgiverens bemanding er sket under vilkår, som er aftalt i kontrakten mellem bygherren og totalrådgiveren.

I artiklen bliver der også stillet spørgsmålstegn ved projektets robusthed. Blandt andet bliver mulige overskridelser af tidsplanen for Etape 1 fremhævet, og desuden at totalrådgiveren for Etape 3 i projektet på nuværende tidspunkt ikke kan holde sig indenfor den økonomiske ramme.

Det er vigtigt at forstå, at byggeprojekter i den størrelse altid er født med et vist pres.

Indtil nu er det lykkedes at tilpasse projektet til de økonomiske udfordringer, som det har mødt undervejs. Dette er sket uden at tidsplanen er skredet eller at budgettet er overskredet.

Forventningen er, at udfordringerne kan bearbejdes i væsentlig grad. Der er allerede peget på konkrete handlemuligheder og forslag til processen for implementeringen af disse er på vej til politisk beslutning.

Endelig skal det præciseres, at forslag til den samlede flytteplan ligeledes er fremsendt til politisk beslutning.

Den analyse, som er beskrevet i artiklen er blevet til på Regionsrådets opfordring og er Hospitalsenheden Vests objektive bud på omkostningerne ved en række forskellige scenarier omkring den etapevise udflytning til DNV-Gødstrup.

Artiklerne er blevet til på baggrund af de oplysninger Hospitalsenheden Vest har givet til Region Midtjyllands Udvalg vedrørende Hospitalsområdet.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Henning Vestergaard på 7843 8530