Byggeriet – status sommer 2017

Aktiviteten på den store hospitalsbyggeplads i Gødstrup er både synlig – og hørbar – i disse uger. Pæle hamres taktfast i jorden på det areal, der betegnes Etape 3, og der er fjernet jord i lange baner. Nu kan man med det blotte øje se, hvor fortsættelsen af den i alt 375 meter lange foyer skal ligge.

Etape 3 udgør ca. 22.000 kvm. af det 140.000 kvm. store hospital i Gødstrup og vil blandt andet indeholde den centrale foyer, neurologi, kræftafdeling og dagkirurgiske operationsafsnit.

En del af den fjernede jord ligger nu midlertidigt og danner en lille bakke på det areal, der til sin tid bliver hospitalets psykiatriske del. Det psykiatriske hospital er lige nu i totalentrepriseudbud og bliver på 13.500 kvm.

Status sommeren 2017 er kort sagt historien om en byggeplads, der er rigtig godt på vej mod nye etaper.

Allerede nu står både syd- og norddelen af råhuset i Etape 1 færdig. Endnu mangler gulvene at blive støbt, og det arbejde er afsluttet inden 1. oktober.

Først på sommeren stod den første elevator er klar til brug, og den har nu fået følgeskab af endnu én.

Servicebyen står klar i 2018

Mod syd på byggepladsen skrider arbejdet på Servicebyen også planmæssigt frem. Alle bygninger er opført, og hele "byen" vil stå klar i starten af 2018.